Voorwaarden

1.1
Bij de eerste kennismaking zal een intakegesprek worden gehouden. Bij twijfel over een contra indicatie kan ik besluiten de massage niet uit te voeren of de behandeling te wijzigen. Heeft u enige twijfel of u een massage mag ondergaan neem dan eerst voor alle zekerheid contact op met uw verloskundige of arts.

1.2
De behandelingen dienen contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigt door massagepraktijk Rodenburgh.

1.3
De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden.

1.4
Er worden onder geen enkele voorwaarde erotische massages gegeven.

1.5
Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan ben ik helaas genoodzaakt u het behandeltarief in rekening te brengen.

1.6
Bankgevens: Op aanvraag                                                                                                

1.7
Facturen dienen betaald te worden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op uw factuur c.q. bevestiging. Deze zijn dan in overleg met u gemaakt.

1.8
Massagepraktijk Rodenburgh is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen. Geen van de behandelingen die worden aangeboden door Massagepraktijk Rodenburgh kunnen worden gezien als medische behandelingen. Alle behandelingen zijn voor rust en ontspanning. Indien u zich laat behandelen bij Massagepraktijk Rodenburgh is dit geheel op eigen risico.
Wijziging van de Algemene Voorwaarden                                    zwanger massage meppelzwanger massage meppelmassage in meppel                                                                                                                   
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Rodenburgh ten allen tijde gewijzigd worden.