Onderzoeksresultaten

(1996) Effect van massage bij een Postnatale Depressie                                                                Tweeëndertig depressieve moeders ontvingen tijdens een periode van 5 weken, 10 massages van 30 minuten of ontspanningstherapie. Deze vrouwen werden willekeurig verdeeld in één van beide groepen. Hoewel beide groepen aangaven minder onrust te ervaren na de laatste sessie, was enkel bij de massage groep verandering te zien in gedrag en hoeveelheid stresshormonen. Er was minder onrustig gedrag, een rustigere hartslag en minder cortisol aanwezig in het bloed van de vrouwen die regelmatig een massage hadden ontvangen. 

(1997) Minder pijn tijdens de bevalling door massage

Achtentwintig zwangere vrouwen werden samen met hun partner willekeurig verdeeld over twee groepen. De ene groep ontving massagetechnieken als aanvulling op ademtechnieken die gebruikt kunnen worden door de partner om de vrouw te ondersteunen tijdens de bevalling. De andere groep ontving alleen ademtechnieken. De moeders die tijdens de bevalling gemasseerd werden gaven aan een afname van sombere gevoelens, onrust en pijn te ervaren. Ze hadden minder last van irritaties en angst en konden zich al na de eerste massage positiever richten op de bevalling. De moeders die gemasseerd werden hadden gemiddeld een snellere bevalling en een korter ziekenhuisverblijf. Ook hadden zij minder last van postnatale depressies.

(1999) Effect zwangerschapsmassage

Zesentwintig zwangere vrouwen werden ingedeeld in een massagetherapie groep of een ontspanningstherapie groep gedurende 5 weken. Beide groepen gaven al na de eerste sessie aan minder angstig/onrustig te zijn. Alleen de massagetherapie groep gaf aan dat, naast de afname van angsten en onrust, hun stemming en slaap verbeterde en dat ze minder last hadden van been klachten en rugpijn op de laatste dag van de therapie.

(2005) Effect op partners die leerden hun zwangere vrouw te masseren

Bij vaders die leerden hoe ze hun zwangere vrouw konden masseren verminderden angsten en onrust en het verbeterde hun aanpassingsvermogen.

 

(2009) Zwangerschapsmassage verminderd vroeggeboorte, laag geboortegewicht en depressie                  

Honderdtwaalf zwangere vrouwen met depressieve gevoelens werden willekeurig in een groep geplaatst welke alleen groepstherapie voor depressie tijdens de zwangerschap ontvingen of welke naast de groepstherapie ook zwangerschapsmassages ontvingen. De groep die beide therapieën ontving, kreeg gemiddeld meer sessies en een meerderheid van deze groep was gedurende 6 weken bij alle sessies aanwezig. De groep die beide therapieën ontving toonde een grotere afname van depressieve gevoelens, onrust en Cortisol (stresshormoon). Het proces in de groepstherapie bleek effectief te zijn voor beide groepen vanwege de verhoogde mate van het uiten van zowel positieve als negatieve gevoelens. Bij de groep die Zwangerschapsmassages ontvingen waren minder vroeggeboortes, hadden de baby’s een hoger geboortegewicht en de moeders minder postnatale depressies.

(2010) Effect zwangerschapsmassage

Vrouwen die zwangerschapsmassages ontvingen gaven aan minder last te hebben van depressieve gevoelens en onrust. Ook namen been en rug klachten af. Er was een vermindering van Cortisol in hun bloed en minder overmatige activiteit bij de baby. De cijfers van vroeggeboortes waren lager in de groep vrouwen die zwangerschapsmassages ontvingen. In een studie naar pijn tijdens de bevalling, gaven vrouwen die regelmatig gemasseerd werden aan, beduidend minder pijn te ervaren tijdens de bevalling dan de vrouwen die geen zwangerschapsmassages hadden ontvangen. Ook duurde de bevallingen gemiddeld 3 uur korter en was er minder behoefte aan medicatie.

 

*Bron: Het Touch Research Institute in Miami USA, in 1992 opgericht door Tiffany Field (PH.D at the school of medicine). Dit was het eerste centrum van de wereld wat zich enkel richtte op de studie naar aanraking en de toepassing van aanraking in de geneeskunde. 

zwanger massage meppelzwanger massage meppelmassage in meppel